Inne projekty

Prowadzimy również analizę relacji rodzic - niemowlę. To nowy rodzaj terapii na gruncie polskim a coraz szerzej i z powodzeniem stosowany w krajach zachodniej Europy, min we Francji czy Wielkiej Brytanii. Ma ona ogromne znaczenie profilaktyczne, jej sens i idea zakładają wczesną interwencję terapeutyczną w relację matki z niemowlęciem, w momencie pojawienia się pierwszych trudności w opiece nad dzieckiem. Terapia ta ma zapobiegać nawarstwianiu się problemów i utrwalaniu patologicznych form reakcji na trudne dla matki zachowania dziecka, zrozumieniu podłoża takich zachowań i uzyskaniu możliwości zmiany.

Warsztaty, szkolenia i terapie grupowe, których tematy i charakterystykę docelowej grupy znajdziecie Państwo w zakładce aktualności.